Accadueo 2006 Ferrara

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

V Ferrari se je od 17. do 21. maja 2006 odvijal ACCADUEO - mednarodni sejem tehnologij za vodovodne in kanalizacijske sisteme. Približno 214 razstavljalcev je na okoli 5.700 m2 razstavne površine predstavljalo svoje proizvode za pripravo in distribucijo pitne vode in obdelavo odpadnih komunalnih vod in sicer: cevovode različnih dimenzij in materialov, pokrove jaškov, programe daljinskega odčitavanja vodomerov, aparature za iskanje okvar na cevovodih, ostale merilne tehnike, računalniške programe, itd. Tudi Rižanski vodovod Koper se je udeležili sejma. Po ogledu sejmišča smo še ves popoldan preživeli v prelepi Ferrari in si ogledali njene znamenitosti iz renesančnega obdobja.