Čas za čiščenje in vzdrževanje vodomernih jaškov

Pomladni dnevi so idealen čas za urejanje zelenic in vrtov. Ob tem ne pozabimo pregledati še stanja vodomernega jaška in ga po potrebi očistiti, odstraniti zimsko zaščito ali obnoviti. Vodomerni jašek mora biti zaščiten pred nabiranjem okoliške vode ter zaščiten proti mehanskim poškodbam, vstopu živali in v zimskem času pred zmrzaljo.

Urejen in zaščiten vodomerni jašek bo omogočal nemoteno odčitavanje stanja vodomera za obračun porabe vode ter omogočil hitro in učinkovito menjavo vodomera.

Naj ne bo pitje čiste pitne vode samoumevno, zato lahko z majhnimi dejanji vsi pripomoremo k ohranitvi kakovosti vode, ki priteče iz domače pipe.