Nagovor direktorja

RIŽANSKI VODOVOD KOPER - EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Nagovor direktorja

Spoštovani,osemdeset let mineva od dne, ko je voda iz vodovodnega sistema z zajetjem izvira reke Rižane prvič pritekla v domove prebivalcev obalnih občin. Lep jubilej za vse nas, ki živimo na območju Slovenske Istre, in za družbo Rižanski vodovod Koper, ki vsa ta leta bdi nad oskrbo s tako pomembno sestavino življenja, kot je voda.V vseh teh letih smo prešli različne faze razvoja, vseskozi pa je bila naša najpomembnejša naloga zadostna in kakovostna oskrba z vodo. Živimo namreč na območju, kjer je pitne vode vedno primanjkovalo in na katerem se je njena poraba vse do današnjih dni strmo dvigovala, zato smo nenehno vpeti v iskanje novih vodnih virov, ki bi zadostili potrebam okolja, v katerem živimo in delujemo.Narava naše dejavnosti je taka, da omogoča in povečuje kakovost življenja, dejavnost sama pa je tesno povezana z velikim številom uporabnikov naših storitev, zato je naše delo pod drobnogledom širše javnosti. Za uspešno vodenje in delovanje našo družbo usmerjamo in obvladujemo na sistematičen in pregleden način. Uvedli smo sistem integriranega vodenja, katerega načela so osredotočenost na odjemalce, usmerjeno vodenje in vključenost zaposlenih, nenehno izboljševanje procesov dela in skrb za gradnjo odnosov z dobavitelji.S skupnimi močmi nam je uspelo uresničiti veliko zastavljenih ciljev. Prepričani smo, da nam bo to s sodelovanjem vseh nas uspevalo tudi v bodoče. Želimo namreč ostati pomembna, sodobno organizirana, učinkovita in uspešna družba na domačem trgu oskrbe s pitno vodo, ki bo skrbela za kakovostno pitno vodo tudi v prihodnje.

Zdravko Hočevar,direktor

S skupnimi močmi nam je uspelo uresničiti veliko zastavljenih ciljev.
Zdravko Hočevar, direktor