Prekuhavanje vode le na območju Pirana in Bernardina

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

V zvezi z včerajšnjim sporočilom iz zdravstvenega doma Lucija, da večje število ljudi (15-20 ljudi po informacijah s strani epidemiologa) iz območja Pirana in Bernardina toži po želodčnih in črevesnih motnjah, je bilo s strani Rižanskega vodovoda Koper odvzetih več vzorcev vode na tem območju. Že ob sumu, da je lahko vzrok teh težav voda iz javnega vodovoda, smo obveščali odjemalce preko sredstev javnega obveščanja o preventivnem prekuhavanju vode za pitje, saj bodo rezultati laboratorijskih preiskav znani šele drugi teden, predvidoma v torek. Vzrok nam ni znan, predvidevamo pa, da gre za posledico po prekinitvi oskrbe z vodo v noči iz ponedeljka na torek, ko smo odjemalce prevezovali na novozgrajeni vodovod na Bernardinu, ki je bil predhodno tlačno preizkušen in dezinfeciran. Kljub poizvedovanju so nam te posledice nerazumljive, ker je bila prevezava izvedena po vseh protokolih, strokovno in v času najmanjše motnje v porabi vode. Da bi locirali in natančno določili prizadeto območje, smo tudi danes odvzeli 11 vzorcev vode na področju Pirana, Bernardina, Portoroža in Valete. Rezultati bodo znani naslednji teden. 

Vendar pa prvi pogled na gojišča včerajšnjih vzorcev vode ne kaže dobro, zato smo pristopili k spremembi smeri napajanja vodohrana Bernardin, ki oskrbuje Piran in večji del Bernardina. Že danes bo mestno jedro Pirana in večji del Bernardina oskrben s pritokom zdravstveno ustrezne pitne vode iz druge smeri. Tudi uspešnost preusmeritev napajanja bomo spremljali v laboratorijskimi preiskavami vzorcev vode. 

Kljub temu pa do rezultatov laboratorijskih preiskav velja predhodno prekuhavanje vode. Odsvetujemo tudi pranje sadja in zelenjave, ki se uživa surova, brez toplotne obdelave. 

O rezultatih laboratorijskih preiskav in morebitnih nadaljnjih ukrepih vas bomo neposredno obveščali. 

Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje. 

S spoštovanjem, 

Sara Krbavčič, 
vodja službe za zdravstveni nadzor 

Rižanski vodovod Koper 
Ulica 15. Maja 13 
6000 Koper 

T: (05) 668 60 00 
F: (05) 668 61 20 
M: 051 682 736 
E: sara.krbavcic@rvk-jp.si 

www.rvk.si