Pripravljamo novinarsko konferenco

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

V četrtek, 11. septembra 2008, ob 12. uri, bomo na sedežu družbe Rižanskega vodovoda Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13 v Kopru, pripravili novinarsko konferenco. Obravnavani temi bosta Izredni dogodek na vodovodnem sistemu na območju Pirana in Bernardina (vzroki in odgovornosti) in DLN Akumulacija Padež – sprenevedanje strokovnih služb MOP-a ogroža oskrbo Slovenske Istre z vodo. 

Vljudno vabljeni!