Sami tiskamo in kuvertiramo račune

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Z dne 1.1.2006 smo na Rižanskem vodovodu Koper pričeli s tiskanjem in kuvertiranjem lastnih računov. Povezava naprave za tiskanje in kuvertiranje z novim programom vodarine omogoča izpis računa takoj po prenosu podatkov iz ročnih terminalov odčitovalcev v bazo vodarine. Tiskanje računov v svojih prostorih nam omogoča enakomerno frekvenco izpisov in prilagajanje besedila na hrbtni strani računa, ki je namenjena vsem našim odjemalcem.