Stanje na izviru Rižane stabilno

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Nekaj padavin, ki jih je bilo deležno področje Brkinov, je občutiti tudi na izviru Rižane, ki sicer ostaja na minimalnih nivojih, vendar za enkrat stabilno. V teh sušnih časih ohranjamo ravnovesje v sistemu distribucije izredno težko in da vode priteče na vsako obalno pipo upravljamo dve čistilni napravi, koristimo vodo iz štirih vodnih virov (iz dveh jo kupujemo) in obvladujemo 1000 kilometrov dolgo vodovodno omrežje. Tako kot vreme nam ni naklonjena niti država, ki se vsa ta leta ni pobrigala, da bi slovenski Istri zagotovila nov vodni vir, ki bi zadoščal vsaj po količini, če že ne tudi po kakovosti (za to smo poskrbeli sami s čistilno napravo z ultrafiltracijo v Cepkih). Edini, ki nam pomoč (proti plačilu seveda) vsa ta leta nudijo, sta Istrski in Kraški vodovod, vendar tudi onadva z omejenimi količinami v poletnih mesecih. Na koncu smo se po pomoč zatekli še k našim odjemalcem in jih pozvali, naj z vodo ravnajo racionalno. Naša vsakodnevna skrb in prizadevanje je, zagotoviti občanom obalnih občin varno in kakovostno oskrbo z vodo. Zgodi se pa lahko, da to v primeru še večjega pomanjkanja vode, ne bo mogoče in bomo primorani dobavo vode prekinjati. Vnaprej prosimo za razumevanje in strpnost, obenem pa sočustvujemo predvsem s kmetijci, ribogojci in vsemi drugimi, ki jih je suša že močno prizadela.

S prijaznimi pozdravi,

Sara Milenkovski
predstavnica za odnose z javnostmi
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.