Svetovni dan vode

Danes, 22. marca, je svetovni dan voda, ki je namenjen opozarjanju na pomen in vpliv vode na naše življenje in izboljšanju našega odnosa do voda. Praznujejo vse vode, saj prav čista pitna voda velja za vedno bolj dragocen in že dolgo ne več vsem dostopen naravni vir. 

Slovenija je sicer z vodami bogata dežela. Imamo več kot 26 tisoč kilometrov rek in hudournikov, približno 1300 naravnih in umetnih jezer, številne izvire, slapove, obširna območja talne vode in  celo morje. Že hiter izračun vodnega odtisa v gospodinjstvu nam pove, da dnevna poraba vode le ni tako majhna, zato je prav, da že zdaj z vodo ravnamo bolj skrbno in preudarno ter tako poskrbimo, da bomo imeli pitno vodo tudi v prihodnosti!

Kljub temu, da voda za zdaj predstavlja eno največjih bogastev pri nas, se moramo zavedati, da se problematika onesnaževanja voda tiče tudi nas Slovencev.

Poskrbimo, da naša dežela ostane prava oaza čiste vode.