Svetovni dan Zemlje

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Ob svetovnem dnevu Zemlje, se moramo vsi prebivalci zavedati, da je Zemlja naš dom, katerega smo si le izposodili. Zato naj vsak od nas, vsak dan, naredi nekaj dobrega zanjo in vse njene prebivalce ter tako pomaga ohranjati Zemljo, njene naravne dobrine in lepoto za naslednje generacije. Naj tudi oni uživajo v njenih lepotah in dobrinah, ki nam jih že ves čas velikodušno nudi.

Čeprav je Slovenija bogata z vodnimi viri, se moramo zavedati, da je voda dragocena dobrina in vsi lahko z majhnimi dejanji, kot so ločeno zbiranje odpadkov na viru nastanka, s smotrno rabo čistil, pesticidov in ostalih okolju škodljivih snovi, pripomoremo, da bo naše okolje čistejše in lepše.

Horace Annesely Vachel pravi: »V naravi ni plačila ali kazni: so le posledice!«

Tudi s pitjem vode iz domače pipe in ne ustekleničene vode, lahko pripomoremo ohranjati naravo čistejšo za naslednje generacije!