Ukrep prekuhavanja vode do preklica

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Rižanski vodovod Koper sporoča, da so laboratorijske preiskave vzorcev vode, ki so bili odvzeti v četrtek, 26.6.2008 na območju Pirana in Bernardina, končane. Rezultat preiskav je potrdil sum o neustrezni vodi, namreč potrdila se je tudi prisotnost fekalnih bakterij. Obveščanje o prekuhavanju vode, posredovano javnosti tistega istega dne že ob sumu na neskladno vodo, se je izkazalo za pravilno in hitro. 

Vzrok teh posledic nam še ni znan, predvidevamo pa, da je prišlo do vdora fekalnih vod v vodovodno cev na relaciji med mestom prevezave na nov cevovod in vodohranom na Bernardinu v času prekinitve v noči iz ponedeljka na torek prejšnji teden.

Da bi ponovno zagotovili varno oskrbo z vodo smo na vodovodnem sistemu opravili kar nekaj ukrepov in sicer razkužili smo vodno celoco vodohrana na Bernardinu, spremenili smer napajanja tega vodohrana, spirali vodovodni sistem na hidrantih po Piranu in Bernardinu, preverili dogodke na samem mestu prevezave na novozgrajeni vodovod na Bernardinu (pri bencinski črpalki). Uspešnost vseh izvedenih ukrepov preverjamo z laboratorijskimi preiskavami vzorcev vode, ki pa bodo znane predvidoma proti koncu tega tedna.

Do ponovne vzpostavitve varne oskrbe z vodo ukrep o prekuhavanju vode še vedno velja in je namenjeno izključno za področje Bernardina do bencinske črpalne oziroma Droginega skladišča soli in mestnega jedra Pirana.

Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.

Sara Krbavčič,
vodja službe za zdravstveni nadzor