Varčevanje s pitno vodo

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Rižanski vodovod Koper obvešča porabnike vode, da je oskrba s pitno vodo zaradi velike potrošnje in zmanjšane izdatnosti vodnih virov v izrednem stanju.

 

Porabnike vode se opozarja na varčno uporabo vode, kar pomeni:

 

  • uporabo pitne vode le za najnujnejše namene,
  • racionalno uporabo vode na kmetijskih priključkih, za zalivanje vrtov in zelenic, pranje avtomobilov in ulic,
  • povečati nadzor na internem vodovodnem omrežju in preprečiti nekontrolirane izlive,
  • skrajno racionalizirati dnevno porabo vode za opravljanje dejavnosti,
  • obveščati upravljavca o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu,
  • upoštevati ukrepe in navodila upravljavca do njihovega preklica.

 

Dosledno varčevanje s pitno vodo daje večjo verjetnost, da prekinitve v dobavi vode ne bodo potrebne.

 

V primeru, da se bo zmanjševanje izdatnosti vodnih virov še nadaljevalo in s predlaganimi ukrepi vodne bilance ne bodo izboljšale, bo potrebno razglasiti I. stopnjo omejitev v dobavi vode.

 

Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.