Velika akcija Voda je življenje - varujmo jo!

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Velika akcija Voda je življenje – varujmo jo! 

Danes pričenjamo z veliko akcijo ozveščanja vseh obalnih osnovnih šol. Izdali smo knjižico, ki na prijazen način popelje tako najmlajše kot malo starejše po čudoviti in skrivnostni poti vode. Od njenega izvira, pa vse do kozarca čiste pitne vode. 

Skupaj z izdajo knjižice pričenjamo tudi z nagradno igro. Pozivamo namreč vse otroke obalnih osnovnih šol, da s pomočjo svojih staršev, učiteljev in profesorjev ustvarjajo Kapka, maskoto Rižanskega vodovoda Koper in največjega paznika in varovalca voda. 

Nagradna igra bo potekala vse do 1.3. 2008. Do takrat bomo namreč zbirali vaše umetnine. Konec marca pa bomo, ob svetovnem dnevu voda, razglasili velikega zmagovalca. 

Pohitite, saj vam bomo za vsako prispelo umetnino podarili spominek, našim malim prijateljem jojo Kapko, malo večjim pa moden zapestni trak. 

Tri najboljše izdelke bomo obdarili na prav poseben način. Najmlajše čaka pravi pravcati skiro, malo starejše pa letna naročnina na National Geographic Junior. 

Navodila: 
Otroške slike in skulpture bomo sprejemali do vključno 01. 03. 2008.
Izdelki, ki bodo po mnenju strokovne žirije, sestavljene iz treh zaposlenih pri Rižanskem vodovdu Koper, najboljši, bodo predstavljeni na spletni strani Rižanskega vodovoda Koper.
Poslani izdelki morajo vsebovati tele podatke: za posameznike: ime, priimek, rojstni datum oziroma starost in naslov ter kontaktno številko staršev; za OŠ: ime razreda, število učencev, naslov OŠ, ter ime in kontaktno številko mentorja.
Izdelke, s pripisom Nagradna igra Kapko pošljite na naslov: 
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. 
Ulica 15. maja 13 
6000 Koper 

Vsi prejeti izdelki postanejo last Rižanskega vodovoda Koper. Ta jih lahko neomejeno uporablja v svoje namene (promocijski materiali, publikacije, vabila ...). 
Nagrajence bomo objavili na spletni strani družbe. Nagrajence bomo o nagradah obvestili po pošti ali telefonu. Nagrade so določene in jih ni možno zamenjati. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe nagrad.

Več o nagradni igri si poglejte na spletni strani www.rvk.si/otroci.