Voda je življenje

22. 3. 2005 se je s Svetovnim dnevom voda začel Unescov desetletni program Voda za življenje, katerega namen je uresničiti mednarodne cilje na področju vode in zdravstvenih ukrepov do leta 2015 ter izgraditi temelje za napredek v prihodnjih letih. Generalni sekretar Kofi Anan je izdal nujni poziv z namenom razvoja človeštva in človeškega dostojanstva z izjavo, da svetovne zaloge vode določajo čas našega obstanka in pogoje za trajnostni razvoj v 21. stoletju.