Vodo bomo še vedno prisiljeni kupovati!

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Devet županov kraških, istrskih in ilirskobistriške občine je v sredo, 2. februarja 2011, skupaj z ministrom za okolje in prostor podpisalo pogodbo o pripravi, izvedbi in obratovanju sistema preskrbe s pitno vodo Obale in Krasa.

Zdravko Hočevar, direktor RVK:
»Podpis te pogodbe zagotavlja obalnim občinam dodatne količine pitne vode (skupno do 300 l/s). Te bomo pridobili z obnovitvijo oz. posodobitvijo vodovodnega sistema Kraškega vodovoda in dela ilirsko-bistriškega vodovoda. Na žalost pa te količine ne bodo zadostile vsem potrebam po pitni vodi na našem področju (v poletnih mesecih so konične porabe tudi do 400 l/s), zato bomo vodo še vedno prisiljeni uvažati iz sosednjega hrvaškega Istrskega vodovoda. Taka rešitev po strokovni plati ni ne idealna in ne dolgoročna, je pa glede na trenutne razmere na področju porabe kohezijskih sredstev edina vzdržna.«