Zamenjava ultrafiltracije

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Po 11 letih delovanja smo pristopili k menjavi filtrov ultrafiltracije in sicer v letu 2008 je bilo zamenjanih 60 filtrov (dva bloka). Tudi novi moduli so bili pred obratovanjem testno preizkušeni – rezultati laboratorijskih analiz vzorcev vode potrjujejo izredno visoko stopnjo čistosti, ki je daleč pod določenimi mejnimi vrednostmi po Pravilniku o pitni vodi. 

V letošnjem letu bomo zamenjali nadaljnjih 210 in v letu 2010 še 30 filtrov. Tako bo v treh letih zamenjanih vseh 10 blokov po 30 ultrafiltracijskih filtrov. V letu 2008 je bilo tako porabljenih 1.050.000,00 €, v letu 2009 je planiranih 1.200.000,00 € in v letu 2010 pa 700.000,00€. To so v celoti sredstva RVK. 

Celotna zamenjava ultrafiltracije zajema zamenjavo cevnih povezav filternega bloka, kar izvaja podjetje INOXVRBOVŠEK iz Laškega (vse novo vgrajene cevi so iz inox materiala – nerjaveče jeklo), zamenjava elektromotornih loput in zamenjava filtrnih modulov. Filtrne module dobavlja prvotni dobavitelj DEGREMONT TECHNOLOGICS – AQUASOURCE iz Tolousa – Francija. Pri teh posegih je vloženega veliko tudi lastnega znanja, ki so si ga zaposleni na vodarni pridobili v 11. letih dela na vodarni. 

Dela se izvajajo fazno tako, da je naenkrat le eden filterni blok v delu – izven obratovanja. Na ta način proizvodnja vode ni bistveno zmanjšana in zagotavlja normalno delovanje in oskrbo celotnega vodovodnega sistema.