Zavarujte svoje vodomere

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Rižanski vodovod Koper ponovno opozarja svoje odjemalce, da naj zaradi izjemno nizkih temperatur, zavarujejo svoje vodomere pred zamrzovanjem. Zlasti pozorni naj bodo na merilna mest, ki so izvedena v zidnih nišah na fasadah. Odjemalce, ki jim je vodomer že zamrznil in imajo moteno oskrbo z vodo vabimo, da se oglasijo na rižanskem vodovodu v službi priprave dela in naročijo izredno menjavo vodomera.

Tiste odjemalce, ki radi zahajajo po vodo na vodarno pa obveščamo, da je zaradi zamrzovanja tamkajšnja pipa do nadaljnjega zaprta.   

Rižanski vodovod se zahvaljuje za sodelovanje in razumevanje.