Info za uporabnike

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Ceniki

Cenik storitev javne gospodarske službe in servisiranja vodomerov.

Več

Izdaja projektnih pogojev in mnenj

Za pridobitev mnenja je potrebno oddati pisno vlogo in dostaviti potrebno dokumentacijo, v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.

Več

Izvedba priključkov

Predstavljamo napotke za pridobitev dovoljenja k priključitvi in postopek izvedbe priključka.

Več

Vloge in obrazci

Vloge in obrazci pri izdaji mnenj, izvedbi priključkov in poslovanjem z e-računi.

Več