Javna naročila

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Izbrano za vas

Ceniki

Cenik storitev javne gospodarske službe in servisiranja vodomerov.

Več

Izdaja projektnih pogojev in mnenj

Za pridobitev mnenja je potrebno oddati pisno vlogo in dostaviti potrebno dokumentacijo, v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.

Več

Vloge in obrazci

Vloge in obrazci pri izdaji mnenj, izvedbi priključkov in poslovanjem z e-računi.

Več