SKRB ZA PITNO VODO

V Rižanskem vodovodu Koper vse od železniške nesreče z razlitjem kerozina v Dolu pri Hrastovljah, ki se je zgodila dne 25.6.2019, redno izvajamo vzorčenje surove vode na mineralna olja. Pogostost vzorčenja je prilagojena dnevnim odvzemom vode iz vodnega vira reke Rižana in potovalnim časom surove vode, in sicer od zajema vode na izviru Zvroček do vodarne Rižana v Cepkih.

Skrb, ki jo v podjetju Rižanski vodovod Koper posvečamo temu problemu je primerna dejstvu, da je je vodni vir Rižane edini vir iz katerega prebivalcem Slovenske Istre zagotavljamo pitno vodo in je odjem vode iz tega vira maksimalen, zato se pogostost vzorčenja še vedno izvaja na vsake 4 ure, kar je obremenjujoče, tako za zaposlene na RVK, kot za laborante Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v Kopru. Iz dosedanjih laboratorijskih analiz surove vode izhaja, da onesnaženja s kerozinom ni bilo zaznati. Tudi po obdobju obilnih padavin ter posledično povečanega izpiranje vodonosnika reke Rižana v vzorcih surove vode ni bilo zaznati onesnaženja s kerozinom.

Naše uporabnike obveščamo, da bomo tudi v prihodnje poskrbeli, da do njihovih pip priteče le neoporečna pitna voda. V primeru zaznave onesnaženja surove vode bi se odjem ustavil in preprečil dovod onesnažene vode na naprave za prečiščevanje vode v vodarni Rižana ter do končnih uporabnikov. Izpad surove vode, bi se v skladu s pogodbenimi količinami nadomestilo z nakupi vode iz sosednjih dveh vodovodnih sistemov Kraškega vodovoda Sežana in Istrskega vodovoda Buzet. Onesnaženje vodnega vira Rižane in izločitev iz sistema oskrbe bi predstavljalo izpad količin, ki jih v celoti, še posebno v poletnem obdobju, ko je poraba vode največja, ni možno v celoti nadomestiti z nakupi vode. Posledično je grožnja s pomanjkanjem pitne vode zaradi onesnaženja oz. zmanjšanja izdatnosti v poletnem obdobju zaradi suše, vedno prisotna.