Oskrba z vodo

Kjer spoštljiv odnos do vode ne ugaša.

Vodovodni sistem RVK

Rižanski vodovod je enovit sistem, ki je namenjen oskrbi štirih obalnih občin v Slovenski Istri.

Več

Vodovodno omrežje in objekti

Rižanski vodovod oskrbuje območje štirih obalnih občin v slovenski Istri.

Več

Upravljanje in nadzor vodovodnega sistema

Eden glavnih elementov za zagotavljanje varne vodooskrbe je centralni nadzorni sistem, ki omogoča upravljanje in nadziranje delovanja vodooskrbnega sistema.

Več

Prevoz pitne vode

Preskrbljenost prebivalstva Slovenske Istre s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja je 99,9 %.

Več

Poraba vode na Slovenski Obali

V letu 2014 je po vodovodnem sistemu RVK preteklo 7.919.129 m3 čiste pitne vode.

Več

Pregled izgube vode

Zdrava pitna voda je v našem okolju dragocena dobrina.

Več

Kako ravnati z vodo v času izrednih razmer

Preberite si napotke za ravnanje v času izrednih razmer.

Več