Eko koledar

Kjer spoštljiv odnos do vode ne ugaša.

2. februar

SVETOVNI DAN MOKRIŠČ

22. marec

SVETOVNI DAN VODA

23.marec

SVETOVNI METEOROLOŠKI DAN

22. april

SVETOVNI DAN ZEMLJE

15. maj

DAN PODNEBNIH SPREMEMB

5. junij

SVETOVNI DAN OKOLJA

11. julij

DAN SVETOVNEGA PREBIVALSTVA

16. september

MEDNARODNI DAN VARSTVA OZONSKE PLASTI

31. oktober

DAN VARČEVANJA

29. december

SVETOVNI DAN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

 

Izbrano za vas

Pitna voda in njene lastnosti

Pitna voda je voda, ki v naravnem ali predelanem stanju ustreza predpisanim mejnim vrednostim.

Več

Voda – čudež življenja

Voda je nujna za življenje vsakega živega bitja. Prekriva kar 70 odstotkov zemeljskega površja.

Več

Vodni slovarček

Zbirka vodnih izrazov in njihova razlaga.

Več

Pitna voda skozi zgodovino

Načini pridobivanja vode so se skozi zgodovino spreminjali.

Več